ค้นหาบทความ
ค้นหาทำเนียบโฮมสเตย์ตอนที่ 2 เนื้อหาที่ใช้ในการฝึกอบรม

1. เป้าหมาย นโยบายเรื่องโฮมสเตย์ของรัฐบาล
2. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
3. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโฮมสเตย์
4. การท่องเที่ยวที่ยั่งยืน
5. มาตรฐานโฮมสเตย์ไทย
6. การบริหารจัดการโฮมสเตย์
7. พฤติกรรมนักท่องเที่ยวโฮมสเตย์
8. การให้บริการที่ประทับใจ
9. การคัดสรรโฮมสเตย์มาตรฐานไทย
10. เทคนิคการเป็นวิทยากรชุมชน
  Copyright ©2006 homestaythailand.org All rights reserved.